Samtykke ved Ansøgning

Der gives hermed samtykke til, at den indtastede information samt de indsendte/vedhæftede dokumenter må registreres og anvendes til rekrutteringsformål og statistik.

Samtykkeerklæringen ved ansøgning er 100% frivillig. Kun registrerede personer som har accepteret samtykkeerklæringen kommer dog i betragtning i forhold til tildeling af stillinger, da øvrige henvendelser ikke bliver modtaget.

Når den registrerede har accepteret denne erklæringer og tilsendt persondata til Brinch & Partners database, gemmer vi dine oplysninger i op til seks måneder, som loven påkræver. Efter seks måneder bliver den registreredes oplysninger slettet. Hvis den registrerede ønsker at søge igen, eller søge en anden stilling efter de seks måneder bedes den registrerede søge igen.

Brinch & Partners vil bruge oplysninger om geografisk bopæl, den registreredes ansøgning, tidligere ansættelsesforhold og andre almindelige personoplysninger til at vurdere den registrerede ift. til den specifikke udvælgelsesproces. Derudover kan Brinch & Partners undersøge om den registrerede profil kan være relevant ift. andre stillinger. Ved accept af denne samtykkeerklæring, giver den registrerede endvidere Brinch & Partners lov til at videregive de tilsendte personoplysninger med den specifikke virksomhed (tredjepart) efter første samtale. Det er vigtigt at pointere at Brinch & Partners aldrig vil rette henvendelse til referencer m.fl. uden mundtligt samtykke. Hvis der i løbet af rekrutteringsprocessen bliver udført personligheds-og/eller færdighedstest, vil disse oplysninger også blive delt med den respektive virksomhed.

Brinch & Partners vil aldrig bede om at modtage følsomme oplysninger, men hvis den registrerede selv vælger at inkludere disse, er disse også inkluderet i dette samtykke.

I henhold til persondataforordningen artikel 17, har den registrerede retten til at rette og slette personoplysninger, som Brinch & Partners ligger inde med, omgående. Jf. persondataforordningen artikel 19 og 20, har den registrerede retten til dataportabilitet, hvilket vil sige at Brinch & Partners som dataansvarlig skal videregive behandlede personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvis den registrerede ønsker dette.

Hvis den registrerede ønsker at rette, slette eller udnytte retten til dataportabilitet, skal den registrerede blot kontakte Brinch & Partners skriftligt ved at kontakte vores rekrutteringsafdeling på mail@brinchpartners.dk. Den registreredes oplysninger vil blive rettet eller slettet hurtigst muligt og den registrerede vil modtage en bekræftelse per mail, når disse oplysninger er ændret.

I henhold til persondataforordningen artikel 32, skal Brinch & Partners underrette den relevante tilsynsmyndighed indenfor 72 timer, hvis der sker et brist i sikkerhedsniveauet omkring opbevaringen af personoplysninger. I tilfælde hvor et brud i sikkerheden resulterer i en risiko for indgreb i den registreredes rettigheder og frihed, skal Brinch & Partners underrette den registrerede. I henhold til persondataforordningen artikel 31, 35 og 37 har den registrerede ret til at få indsigt i den registreredes oplysninger, at gøre indsigelse mod behandlingen og at kræve berigtigelse. Hvis den registrerede ønsker at udnytte en af disse rettigheder, kan den registrerede rette henvendelse til rekrutteringsafdeling på mail@brinchpartners.dk.